Åsa Simma tilldelas Humanism och Kunskaps utmärkelser 2016

Varmaste gratulationer till vår teaterchef Åsa Simma som tilldelas Universe Globe 2016 för samekvinnans röst ut i världen och HK:s Diplom 2016 för Livslång gärning i humanismens tjänst.

”Denna utmärkelse går till dig som kulturbärare av den samiska identiteten, kulturen och naturen. Vi vill visa hela ditt folk och speciellt kvinnorna tacksamhet för er närhet till Moder Jord med bergen, älvarna, örterna och björnen. Det finns hos er många kunskaper att lära ut, sådant som vi som moderna människor för länge sedan glömt och behöver bli påminda om. Hur vi alla utgör delar av helheten, Livet, och hur vi alla påverkar och påverkas av varandra. Hur hela naturen med allt vad där ingår är besjälad och av stor betydelse för hela vårt ekosystem och klimat. Att det finns en osynlig värld och att vi delar jorden med andra väsen vi inte ser. Era insikter, drömmar och kunskaper är viktiga och värdefulla för oss alla och för jordens överlevnad.” Läs mer >

Dagbrott drar recensioner

Är det viktigast att sköta sitt och ta hand om sin familj här och nu, eller att kämpa för det som en tror på och vill rädda för framtida generationer?

Det är en fråga som lyfts upp i recensionen från Landets Fria. ”Gruvkonflikten ges ett mänskligt ansikte [...] Dagbrott är en kreativ, välgjord och intressant gestaltning av en angelägen fråga.”

Dagbrott hade premiär för en vecka sedan i Lomma, en kommun som gränsar till Malmö. Fler orter i Skåne har besökts och efter spelningen i Kristanstad omnämns Dagbrott som ”fartfylld, underhållande och politiskt högintressant” i Kristianstadsbladet.

P1 Kultur/Kulturnytt recenserar genom Maria Edström. ”Som inlaga är pjäsen Dagbrott ett credo om varsamhet, om balans och en vädjan till politikerna att ta ansvar i det långa perspektivet.” Läs och lyssna till recensionen där hon bland annat uttrycker att ”bäst är det samiska paret hos terapeuten, ’samer går inte i terapi’ och där det uppstår en, jag vill inte kalla det kulturkrock, utan snarare en förhållningssätts-krock där det exploaterande draget snabbt blir synligt...”

Även Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har sett Dagbrott och berörts. Hon intervjuades efteråt av Riksteatern där hon säger ”Jag är fylld av känslor och tankar. Jag vill skratta, jag vill gråta, jag vill slåss”. Klippet finns på teaterns sida på Facebook.

Dagbrott har hörts i Sameradion sedan i somras då skådespelarna Sarakka Gaup, David Lenneman och Mårten Andersson besökte Almedalen. Sameradion har även gjort ett inslag med Sarakka Gaup på nordsamiska några veckor in i repetitionerna, och har nu följt upp med en ny intervju.

Vill du se föreställningen? Turnén rör sig nu genom landet, från Skåne och norrut, fram till 8 december. Du finner turnéplanen i vårt kalendarium och på Riksteatern. Den 4 december spelar Dagbrott på Giron Sámi Teáhter kl. 15.00 och kl. 18.00 – välkommen!

Recension: Dagbrott ”Lyckad brottning med gruvdrift och moral”

Av Lars Ring, SvD. Publicerat den 28 september 2016.

Dagbrott är en lekfull pjäs där en trio aktörer turas om att gestalta olika situationer där lokalbefolkningen tvingas ta ställning till gruvbolagen... Anders Duus skär genom skeendet med en rad vardagsdetaljer: det samiska paret som hunsas och exotiseras av en storstadspsykolog. Flickan som flyttar hem till Norrland som hon idylliserar och till en pappa som helst vill ha sitt eget liv för sig. Duus visar hur aktivister slåss om att få utsätta sig och glänsa som mest och bäst fastkedjade vid den borr som ska undersöka marken. Alla driver sina egna agendor, alla lever sina aningen solkiga liv som man kan och förmår mot en fond av uråldrig kolonialisering och synen på Norrland som ett slags folktomt skafferi.” Läs mer >
Nästa sida >