Stacks Image 118038
Dás gávnnat min iešguđet doaimmaid nugo skuvlačájálmasaid, almmolaš čájálmasaid, ságastallamiid, semináraid jna. Don sáhtát maid čuovvut min čájálmasmátkkiid ja gávdnat lagamus čájálmasbáikki oktan lágideaddji oktavuođadieđuiguin.
Buot almmolaš lágidemiiguin mii ovttas bargat Sensus:in. Áiggut go várret/diŋgot čájálmasa? Váldde oktavuođa e-poastta bokte: info@samiteahter.org.