Berättarworkshop 24–26 maj i Jåhkåmåhkke

Giron Sámi Teáhter och Tjállegoahte bjuder in till berättarworkshop 24–26 maj i Jåhkåmåhkke

Välkommen till en berättarworkshop under ledning av Björn Söderbäck från Västanå Teater. Vi vänder oss till dig som är författare eller berättare.

Start fredag 24 maj 18.00–20.00
Session 1 – Vi samtalar om berättande och Björns långa erfarenhet av berättarteater.
Lördag 09.00–12.00
Session 2 – Deltagarna får prova sina egna idéer och börja omvandla idéerna att framföras som berättelser.
Lördag 14.00–17.00
Sessionen inleds med vernissage och ett konstnärligt korsförhör med Inghilda Tapio om hennes konstnärskap. Inghilda har etablerat ett konstnärsarkiv vid Ájtte museum och delar av hennes omfångsrika arkiv ställs ut på bibliotek Ája.
Vi fortsätter med session 3 där vi går djupare i deltagarnas berättelser. Vi lyssnar på varandra och Björn ger praktisk vägledning kring gestaltning.
Söndag 9.00–12.00
Fjärde och avslutande sessionen – Premiär för berättarnas historier! Vi berättar för varandra.

Björn Söderbäck – skådespelare, berättare, dramatiker och pedagog.

Björn Söderbäck har under hela sitt yrkesliv samlat på och bearbetat historier. Hans berättarkista är fylld med sagor, sägner, myter, litterära berättelser och en och annan livshistoria. Vid sidan av sitt skådespelar- och dramatikerarbete på Västanå Teater som leds av den samiske konstnärlige ledaren Leif Stinnerbom har Björn i alla år rest land och rike runt och berättat sina historier.
Han har till dags dato 18 timslånga berättarteaterföreställningar för alla åldrar på sin repertoar. Som pedagog förmedlar han sina kunskaper i berättandets ädla konst.
Homo Ludens (den lekande människan) och Homo Narrans (den berättande människan) går hand i hand och från mun till mun.
”När en dag har gått, finns den inte mera kvar. Vad återstår av den? Inget mer än en berättelse.”
I B Singer
Avgiftsfritt, kaffe och fika ingår, lunch står deltagarna själva för.
Anmälan och frågor skickas till info@tjallegoahte.se

Tjállegoahte%20logotyp%20RGB.jpg

Muitalanbargobádjá, miessemánu 24–26, Jåhkåmåhkis


Giron Sámi Teáhter ja Tjállegoahte bovdejit muitalanbargobádjái man Västnå teáhtera Björn Söderbäck jođiha

Bargobádji lágiduvvo miessemánu 24–26 beivviid Jåhkåmåhkes ja mii ohcat du gii leat čálli dehe muitaleaddji.

Álgá bearjadaga miessemánu 24 b. 18.00–20.00
Vuosttas oassi – Mii ságastallat muitaleami ja Björne muitalanteáhtera vásáhusaid birra.
Lávvordaga 09.00–12.00
Nuppi oassi – Oassálastit besset geahččalit iežaset ideaid ja hábmet daid vai šaddet muitalusat.
Lávvordaga 14.00–17.00
Mii álgit dán oasi čájáhusrahpamiin ja dáiddálaš jearahallamiin Inghilda Tapion su dáiddálašvuođa birra. Inghilda lea ásahan dáiddárvuorkká Ájtte museas ja oasit su stuora vuorkkás vuosehuvvojit Ája girjerádjosis.
Mii joatkit goalmmát oasi gos mii vuodjut oassálastiid muitalusaide. Mii guldalit nuppiid ja Björn addá praktihkalaš rávvagiid muitalusaid hábmemis.
Sotnabeaivvi 9.00–12.00
Njealját ja maŋimus oasis - Muitalusaid vuosttas ovdanbuktin! Mii muitalat nuppiide.

Gii lea Björn Söderbäck – neavttár, muitaleaddji, drámátihkkar ja pedagoga.

Iežas bargoeallimis lea Björn Söderbäck álot čohkken ja hábmen muitalusaid. Su muitalusgiisá lea dievva máidnasiin, myhtain, čálálaš muitalusain ja eallinhistorjjáin. Earret su bargu neavttárin ja dramatihkarin Västanå teáhteris gos Leif Stinnerbom lea dáiddálaš jođiheaddji, de lea Björn agis mátkkostan miehtá riikka ja ovdánbuktán iežas muitalusaid. Dál son sáhttá fállat 18-diimmusaš muitalanteáhterčájálmasaid gait lágán ahkejoavkkuide. Pedagogan son gaskkusta iežas máhtu muitalandáidagis.
Homo Ludens (olmmoš gii stoahká) ja Homo Narrans (olmmoš gii muitala) vázziba giehtalaga ja njálmmis njálbmái.
"Go beaivi lea vássán, de dat ii gávdno šat. Mii das báhcá? Ii miige ieža go muitalus.”
I B Singer
Avgiftsfritt, kaffe och fika ingår, lunch står deltagarna själva för.
Anmälan och frågor skickas till info@tjallegoahte.se

Guorahallat – Konstnärligt korsförhör: Siri Broch Johansen

Bildresultat för siri broch johansen

Den 3 april klockan 16.30 på Kiruna Bibliotek, Föreningsgatan 17 D.

Siri Broch Johansen intervjuas om sitt konstnärliga arbete och särskilt hur Sabmie Ovttastuvvon Siidat (SOS) arbetas fram.
Siri Broch Johansen är en samisk sångerska, dramatiker och författare och bor i Tana bru vid Norsk-finska riksgränsen. I sitt konstnärliga arbete tar hon upp frågor om makt, urfolkens landrättigheter och dekolonisering.

Det är gratis att vara med.
Varmt välkommen!
Giron Sámi Teáhter och Kiruna Konstgille

Nuppi siidui >