Stacks Image 105929
Giron Sámi Teáhtera iešguđet buvttadeamit leat oaivvilduvvon sihke mánáide, nuoraide, rávisolbmuide ja boarrásiidda. Teáhteris leat čájálmasat mas geahčči beassá váldit oasi iežas eatnigillii ja iežas giellamáhtu vuođul.
Dat mearkkaša ahte sámegielat ja ruoŧagiella geavahuvvojit lávdegiellan. Buot almmolaš lágidemiiguin mii ovttas bargat Sensus:in. Áiggut go várret/diŋgot čájálmasa? Váldde oktavuođa e-poastta bokte: info@samiteahter.org.
Stacks Image 114725

Gutnagierdu

Gean oapmi eanan lea? Dološ duođa váldde váibmui: geat vára váldet, daidda gullet luonddu láhjit; mánná eadnái, gii áittardeaddji bajásgeassá, vuoján vuoddjái, gii bálggesčuovggas čeasada, juogadeaddjái opmodat, rabas gihtii givrodat. Jávrri bivdos dakkár bivdi, guhte guođđá siemaguoli, čieža buolvva ovddosguvlui guhte muitá mearridettiin. Loga eambbo >
Stacks Image 114761

Árbbi maid ožžot

Árbbi maid ožžot lea dramatihkkalaš,poehtalaš ja veahkaválddálaš čájáhus. Mii lei álgoviđis sutnje eksamenbargun, muhto dál nubbástuvvonveršuvdnan Giron Sámi Teahterii. Lea áigeguovdilis muitalus Sámis. Marja Lisa Thomasson monologat bozihit jearahallamiin ja duohtavuođa muitalusain. Loga eambbo >
Stacks Image 114749

Gïella čirkuš

Sirkus fáttain ja veahkkálaga geaidun-olbmáin, dálssariin ja akrobáhtain lahkanisgoahtit mii min sámegielaid. Stohkosa bokte šaddá giella álkkit easkaálgái go addo sadji boastovuođaide ja ráigeoaivvástallamiidda.Movt geaidu bargá go sojaha vearbbaid? Loga eambbo >